Kursy języka polskiego w szkole Active Study to:
• kursy różnego rodzaju: języka ogólnego, biznesowego oraz przygotowujące do egzaminów z języka polskiego 
• lekcje indywidualne lub w niewielkich grupach
• zajęcia w siedzibie szkoły lub w firmie / u kursantów, zajęcia przez Skype'a
• możliwość rozpoczęcia nauki w dowolnym momencie
• elastyczne terminy: zajęcia od 07:00-21:00, w tygodniu i w weekendy

Active Study Polish language courses:
• courses of various scope: general, business, for certificates
• individual classes or in small groups
• at school, at company, at home; classes via Skype
• flexible scheudule (Monday - Saturday 07:00-21:00)
 
KURS / COURSE
MODUŁ/MODULE
CENA ZA OSOBĘ / PER PERSON
INDYWIDUALNE / INDIVIDUAL /ONLINE
  1 X 60 MIN.   70 zł
PAKIET ZAJĘĆ /INDIVIDUAL PACKAGE
  21 x 60  MIN.  1350 zł 
 OGÓLNE / GENERAL POLISH 14 X 90 MIN. 425 zł
EGZAMINACYJNE / CERTIFICATES  28 X 90 MIN. 800 zł

POLISH LANGUAGE CERTIFICATES  

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Terminy znajdą Państwo tutaj: http://certyfikatpolski.edu.pl/

The School of Polish Language and Culture for Foreign Students offers an opportunity to take the State Certification Exam on three levels of advancement: B1, B2 and C2. Active Study organizes special courses for those who are interested in taking the exams (information about the certification system, the types of exercises, mock exams).

 

 

KONTAKT / CONTACT US

 

 ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 618473394