dziecko-piszace-olowkiem

Czy warto wcześnie zaczynać naukę języków obcych?

Naukowcy są zgodni w kwestii wczesnego nauczania dzieci języków obcych. Dzieci należy uczyć już we wczesnych latach szkolnych i nie chodzi tu włącznie o przyswajanie słownictwa.W późniejszych latach zasób leksykalny można przyswoić znacznie szybciej, ale przystosowanie narządów mowy do wymawiania dźwięków innych niż dźwięki mowy rodzimej możliwe jest tylko we wczesnym okresie rozwoju. Osoby, które uczyły się jako dzieci zawsze wyróżniają się lepszym akcentem. Łatwiej jest też wyrobić automatyczne reakcje językowe, które decydują o płynności w posługiwaniu się językiem. W Active Study uczymy dzieci nowoczesnymi metodami, w sposób interaktywny, polisensoryczny, poprzez gry i zabawy, tworzenie map mentalnych i słownikowych. Taki sposób nauczania sprawia, że zajęcia nie są kolejnym nudnym i uciążliwym obowiązkiem, a nauką przez zabawę. Zajęcia prowadzą odpowiednio dobrani lektorzy, którzy są nie tylko profesjonalistami w zakresie języka obcego,ale również, co niemniej istotne, lubią pracę z dziećmi.

 

GRUPY

2 - 5 osób lub indywidualnie 

 

LICZBA GODZIN

1 x 60 min. w tygodniu -  14 spotkań

 

JĘZYKI 

Wszystkie z naszej oferty. Początek zajęć w grupach: październik/marzec 

 

 

 ILOŚĆ SPOTKAŃ

ILOŚĆ DZIECI W GRUPIE

KOSZT KURSU

14  X 60 min. 

 4-5

350 zł

14 X 60 min. 

2-3

  550 zł  

14 X 60 min. 

1

 850 zł  

 

 

 ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 618473394