KURS

LICZBA GODZIN

 KOSZT KURSU

CENA KURSU

Kurs ogólny

2 x 90 min. w tygodniu

56 h lekcyjnych
2 x 90 min. w tygodniu

790 zł

(3 x 290 zł)

14,00 zł

Kurs ogólny

1 x 90 min. w tygodniu

28 h lekcyjnych
1 x 90 min. w tygodniu

 400 zł

(2 x 240 zł)

 14,00 zł

Kurs egzaminacyjny

2 x 90 min. w tygodniu

56 h lekcyjnych
2 x 90 min. w tygodniu

900 zł (3x 330 zł)

16,00 zł

Kurs 50 +

28 h lekcyjnych
1 x 90 min. w tygodniu

400 zł

(2 x 220 zł) 

14,00 zł

 

 

 

 

 

 

 
 
FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 618473394