bon upominkowy na kurs jezykowyBON NA KURS JĘZYKOWY
Zrób sobie lub bliskim prezent! Taki kurs to jeden z lepszych prezentów dla siebie samego i innych członków rodziny. Możesz sam wybrać język kursu lub zostawić tę decyzję obdarowanemu. Oferujemy bogaty wybór języków!
 

 

 

KURSY W GRUPACH                             
Wartość bonu: 
 Ilość godzin: 
400 zł      skandynawskie: 450 zł 28 h lekcyjnych
675 zł      skandynawskie: 750 zł 56 h lekcyjnych
 inna (zniżka)  do ustalenia

 

 KURSY INDYWIDUALNE
Wartość bonu: 
 Ilość godzin: 
 80 zł       skandynawskie: 95 zł 1 x 90 min.
300 zł      skandynawskie: 350 zł 5 x 60 min.
 550 zł     skandynawskie: 650 zł  10 x 60 min.
inna (zniżka)  do ustalenia

 

 KURSY INTENSYWNE
Wartość bonu: 
 Ilość godzin: 
1220 zł 28 x 45 min.
1350 zł (skandynawskie) 28 x 45 min.

 

 KURSY ONLINE
Wartość bonu: 
 Ilość godzin: 
500 zł 10 x 60 min.
600 zł (skandynawskie) 10 x 60 min.

 

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH - SZKOŁA ACTIVE STUDY

 
1. Osoba posiadająca bon zgłasza się do siedziby Active Study i wybiera kurs z aktualnej oferty szkoły.

2. Jeżeli osoba obdarowana kuponem chce kontynuować naukę języka, a nie rozpocząć naukę od podstaw, szkoła zapewnia darmowe przeprowadzenie testu kompetencji oraz określenie poziomu.

3. Słuchacz wybiera termin zajęć z zaproponowanych przez szkołę. W przypadku kursów indywidualnych, terminy ustalane są zgodnie z preferencjami Słuchacza.

4. Wybór terminu kursu zależy od preferencji Słuchacza oraz możliwości organizacyjnych ACTIVE STUDY. W przypadku braku grupy na odpowiednim poziomie istnieje możliwość zmiany języka lub wymianę na inną formę szkolenia.

5. Kupon upominkowy można nabyć w sekretariacie Active Study w Poznaniu (przy ul. Dąbrowskiego 76)  lub płacąc przelewem na konto ING 30 1050 1520 1000 0090 9757 9362 

6. Bony upominkowe można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

7. Istnieje możliwość wykupienia bonu o wartości ustalonej przez kupującego (np. na określoną liczbę zajęć indywidualnych lub zniżka na kurs).  Kupujący sam decyduje o wysokości kwoty jaką przeznaczy na bon - w przypadku różnicy pomiędzy cena kursu a wartością kuponu pozostałą część opłaty za kurs pokryje osoba obdarowana. Zapytaj o cenę!

9. Nie ma możliwości odzyskania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystaną część lub całość bonu.

10. Osobie, która zakupiła kupon, przysługuje 5 % rabatu na wszystkie usługi Active Study.